VÅRA TESTVERKTYG

Omnistaff testverktyg jobmatchtalent

JobmatchTalent – JMT diagram

DIN KRAVPROFIL I FOKUS

Testet består av 200 frågor som till exempel fokuserar på arbetstagarens arbetsstruktur, inre drivkrafter, stressindex, beslutskaraktär, inre aktivitet, framåtanda, kommunikativitet, relationsmönster och självkännedom. I resultatet ser du hur dessa egenskaper förhåller sig till den kravprofil du valt. Genom vårt testcenter kan du matcha om resultatet obegränsat antal gånger mot andra kravprofiler för att se vilken profil testtagaren matchar bäst. Du kan också välja om du vill ta ut rapporter om olika Ledaregenskaper. Något som vi alltid gör i samband med tester av kandidater för ledande tjänster.

Omnistaff testverktyg logik- & begåvningstest

Logik- & begåvningstest

LOGIKANALYSEN ÄR ETT LOGIK-, BEGÅVNINGS- & IQ-TEST

Testet används som ett komplement till JobMatch Talent för att verifiera personens logiska förmåga på olika sätt. Däribland logisk uppfattning, logiskt tänkande, matematisk förmåga, språklig förmåga samt förmågan att finna den “röda tråden” i komplexa sammanhang. Du använder Logikanalysen som ett viktigt komplement när kandidatens problemlösningsförmåga är av betydelse.

Omnistaff testverktyg screeningtest

SCREENINGTEST

FOKUS PÅ RELEVANTA KANDIDATER

JobMatch Screen är lösningen när du har många jobbsökande som automatiskt behöver gallras och sorteras efter relevans. Idén med screeningverktyget är att du enbart lägger energi på de mest relevanta kandidaterna, får större träffsäkerhet och minimerar administrationstiden.

Omnistaff testverktyg gruppmatchning

GRUPPMATCHNING

teamrapport utifrån genomförda tester

När du skall bygga team eller vill se hur två eller flera personer matchar varandra, kan du skapa en teamrapport utifrån redan genomförda tester. Här får du en enkel och överskådlig bild av hur deras arbetssätt förhåller sig till varandra. Du kan också göra en QuickMatch och matcha en arbetssökande mot exempelvis personens blivande chef eller kollegor och på detta sätt ta ytterligare ett steg för att säkerställa en bra rekrytering.

DNV-granskade tester

Om du vill säkerställa god kvalitet på de tester du använder, bör du kontrollera att instrumentet är granskat och certifierat av DNV-GL. Tidigare var det STP, under Psykologförbundet, som granskade personlighetstester och psykometriska test i Sverige. De godkände eller certifierade dock aldrig några testinstrument. Det Norske Veritas, DNV-GL, har tagit över granskningsrollen idag. Ett test som har certifierats av DNV innebär att det både är granskat, godkänt och certifierat av DNV-GL. Här är det också viktigt att skilja på om ett personlighetstest är granskat enligt de tidigare riktlinjerna eller enligt de nya, mer krävande EFPA-riktlinjer som togs i bruk i Sverige 2015. JobMatch Talent-testet var det första testet i Sverige som DNV-granskades och certifierades enligt de nya EFPA-riktlinjerna.

LET’S CREATE
A GREAT FUTURE TOGETHER

Vänligen observera att stjärnmarkerade fält är obligatoriska så att vi kan hjälpa dig på bästa möjliga vis.

    Denna hemsida är skyddad av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy och Googles Användarvillkor gäller.