VÅRE TESTVERKTØY

Omnistaff testverktøy jobbmatchtalent

JobmatchTalent – JMT-diagram

KRAVPROFILEN DIN I FOKUS

Testen består av 200 spørsmål som blant annet fokuserer på medarbeiderens arbeidsstruktur, indre motivasjon, stressindeks, beslutningsdyktighet, indre aktivitet, drivkraft, kommunikativitet, relasjonsmønstre og selvinnsikt. Resultatene viser hvordan disse egenskapene forholder seg til kravprofilen du har valgt. Gjennom vårt testsenter kan du matche resultatet et ubegrenset antall ganger mot andre kravprofiler for å se hvilken profil testdeltakeren matcher best. Du kan også velge om du vil produsere rapporter om ulike Leader Characteristics. Noe vi alltid gjør når vi tester kandidater til ledende stillinger.

Omnistaff testverktøy logikk- og egnethetstest

Logikk- og egnethetstest

LOGIKKANALYSEN ER EN LOGIKK-, EGNETHETS- OG IQ-TEST.

Testen brukes som et supplement til JobMatch Talent for å verifisere personens logiske evner på ulike måter. Disse inkluderer logisk persepsjon, logisk tenkning, matematiske evner, språklige evner og evnen til å finne den «røde tråden» i komplekse sammenhenger. Du bruker logisk analyse som et viktig supplement når kandidatens problemløsningsferdigheter er viktige.

Omnistaff testverktøy screeningtest

SCREENING TEST

FOKUSERE PÅ RELEVANTE KANDIDATER

JobMatch Screen er løsningen når du har mange jobbsøkere som automatisk skal screenes og sorteres etter relevans. Tanken med screeningverktøyet er å fokusere på de mest relevante kandidatene, øke treffsikkerheten og minimere administrasjonstiden.

Testverktøy for gruppematching i Omnistaff

GRUPPE-MATCHING

teamrapport basert på utførte tester

Når du skal sette sammen et team eller ønsker å se hvordan to eller flere personer ligger an, kan du opprette en teamrapport basert på allerede gjennomførte tester. Det gir deg et enkelt og oversiktlig bilde av hvordan arbeidsmetodene deres forholder seg til hverandre. Du kan også foreta en QuickMatch og matche en jobbsøker med for eksempel vedkommendes fremtidige leder eller kolleger, og dermed ta enda et skritt for å sikre en god rekruttering.

DNV-granskede tester

Hvis du ønsker å sikre god kvalitet på testene du bruker, bør du sjekke at instrumentet er revidert og sertifisert av DNV-GL. Tidligere var det STPunder Sveriges Psykologförbund, som gjennomgikk personlighets- og psykometriske tester i Sverige. De har imidlertid aldri godkjent eller sertifisert noen testinstrumenter. Det Norske Veritas, DNV-GL, har i dag overtatt revisjonsrollen. En test som er sertifisert av DNV betyr at den er gjennomgått, godkjent og sertifisert av DNV-GL. Her er det også viktig å skille mellom om en personlighetstest vurderes etter de tidligere retningslinjene eller etter de nye, mer krevende retningslinjene. EFPA-retningslinjer som ble tatt i bruk i Sverige i 2015. JobMatch Talent-testen var den første testen i Sverige som ble DNV-godkjent og sertifisert i henhold til de nye EFPA-retningslinjene.

LA OSS SKAPE
EN FANTASTISK FREMTID SAMMEN

Vær oppmerksom på at feltene merket med stjerne er obligatoriske for at vi skal kunne hjelpe deg på best mulig måte.

    Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA, og Googles retningslinjer for personvern og Googles tjenestevilkår gjelder.