AFFÄRSUTVECKLING

Omnistaff affärsutveckling

VILL DU UTVECKLA DINA AFFÄRER PÅ NÅGON AV DE NORDISKA MARKNADERNA?

Vi kommer ofta in på samtal om affärsutveckling med våra kunder, vilket är väldigt spännande. Det kan till exempel handla om etablering på någon av de nordiska marknaderna, utveckling av inköpsprocesser eller affärsområden alternativt ren VD coachning.

Genom våra erfarna kollegor på respektive lokal marknad (Sverige, Danmark, Norge och Finland) som kan just sin marknad utan och innan, kan vi hjälpa dig på plats med olika behov.

Alla vi som arbetar med Omnistaff har lång och gedigen erfarenhet av olika affärsutvecklande projekt vilket är en stor tillgång för dig som kund.

Kontakta oss gärna för att veta mer om hur vi kan hjälpa dig. En enkel beskrivning av hur vår arbetsmodell kan se ut i affärsutvecklande projekt hittar du här.

Omnistaff affärsutveckling

VÅR PROCESS VID AFFÄRSUTVECKLING

VÅR PROCESS VID AFFÄRS-
UTVECKLING

1.

UPPSTARTSMÖTE

2.

BEHOV

3.

PLAN

4.

OFFERT

5.

AVTAL

6.

GENOMFÖRANDE

7.

SLUTLEVERANS

8.

UPPFÖLJNING