För våra kunder

REKRYTERING

Genom ett omfattande och väl upparbetat nätverk av starka kandidater med relevant bakgrund från någon av våra branschsegment hittar vi den kandidat du söker. Vi erbjuder rekryteringsmodeller som innebär både hela processer eller utvalda delar om du vill göra lite mer av jobbet själv.

Hel rekryteringsprocess:

Utvalda delar av rekryteringsprocess:

KONSULTFÖRMEDLING

Vår Konsult och Leverantörsförmedling är ett stadigt ökande affärsområde. Mycket beroende på att vi på ett snabbt och effektivt sätt kan ta fram specialiserade konsulter inom ett visst kompetensområde när det är ont om tid. Vår affärsmodell här är enkel och mycket uppskattad av våra kunder.

KONSULTFÖRMEDLING

Vår Konsult och Leverantörsförmedling är ett stadigt ökande affärsområde. Mycket beroende på att vi på ett snabbt och effektivt sätt kan ta fram specialiserade konsulter inom ett visst kompetensområde när det är ont om tid. Vår affärsmodell här är enkel och mycket uppskattad av våra kunder.

AFFÄRSUTVECKLING

Vi får ofta på frågor om affärsutveckling i samtal med våra kunder och därför har detta affärsområde växt fram naturligt med tiden.  Vi genomför löpande uppdrag inom området med olika inriktning. Det kan till exempel handla om etableringsuppdrag på någon av de nordiska marknaderna, utveckling av olika affärsområden som till exempel inom inköp och produktutveckling alternativt ren coachning av ledare. Alltid med någon av våra erfarna kollegor på respektive lokal marknad (Sverige, Danmark och Finland) som stöd. Här hittar du ett exempel på hur vår process kan gå till.

Affärsutveckling

För våra kunder