FÖR VÅRA KANDIDATER

ETT NÄTVERK MED SKICKLIGA PERSONER

Söker du jobb inom våra branschsegment? Vi arbetar ständigt med att utveckla vårt nätverk med skickliga personer inom olika yrkesområden. Genom att registrera dig i vårt nätverk, ökar du chanserna att vi hittar just din profil när vi söker specifika kompetenser för ett rekryteringsuppdrag. Det som är viktigt att tänka på är att du har en relevant bakgrund från någon av våra branschsegment. Detta då vi bygger vårt nätverk kring just branscherfarenhet hos alla kandidater.

Vill du registrera dig, klickar du på länken Bli en del av vårt nätverk

Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du information här.