Produktion – Inköp

Konsultförmedling

Vi förmedlar följande specialistkompetenser inom Inköp och Produktion:

Utveckling av inköpsprocesser – Tillfällig inköps och sortimentsledning – Sourcinguppdrag

Att ha en kostnadseffektiv och miljöanpassad inköpsprocess blir allt viktigare för många bolag. Våra olika konsulter har alla gedigen erfarenhet av utvecklingsarbete inom inköp på central nivå i olika bolag och är en stor tillgång inom dessa områden för dig som kund. Några av dem kan också stötta dig om du har en tillfällig lucka som behöver fyllas i din inköpsorganisation.