IT Miljö och Affärssystem

Konsultförmedling

Vi förmedlar följande specialistkompetenser inom Affärssystem och IT Miljö:

Har du behov av ett nytt Affärssystem som verkligen är anpassat och fungerar för vår bransch eller har du behov av att se över din IT Miljö och Säkerhet? Bra, för vi har genom ett noggrant urval på en marknad med många aktörer valt ut den bästa för bägge dessa områden. Vi valde denna partner grundat på deras mycket fina renommé, men också för att de faktiskt även hjälper kunder med deras kravspecifikation i upphandling av deras behov, oavsett om kunden väljer just vår partners tjänster till slut! Så tycker vi att ett modernt och kundorienterat bolag skall tänka. Därför är de vår partner.