E-Commerce

Rekrytering

Vi rekryterar till följande positioner inom E-commerce:

E-commerce Manager – E-commerce Developer – E-commerce Analyst – E-commerce Coordinator – E-commerce Assistant

För mer information kontakta oss gärna på: mattias@omnistaff.se Tel: +46 707 922 955 eller charlotta@omnistaff.se Tel: +46 763 921 838