CSR

Vi förmedlar följande specialistkompetenser inom CSR och Hållbarhet:

Utveckling och framtagande av Hållbarhetsstrategi – Upprättande av Code of Conduct – Löpande CSR konsultation

Att som bolag ha en gedigen och väl genomarbetad plan för Miljömässig Hållbarhet kring din produktframtagning är idag nödvändigt. Genom noggrant utvalda specialister inom Miljömässigt och Socialt Hållbart Mode, kan vi erbjuda dig mycket väl uppdaterade konsulter som dagligen arbetar med dessa frågor. Samtliga har god erfarenhet från arbete med olika bolag inom våra branscher.