Vores testværktøjer

JobmatchTalent - JMT-diagram

 Testen inkluderer 200 spørgsmål, der f.eks. fokuserer på medarbejderens arbejdsstruktur, indre drivkræfter, stressindeks, beslutningstagende karakter, indre aktivitet, ambitioner, kommunikationsevne, relationsmønstre og selvbevidsthed. Fra resultaterne vil man kunne se, hvordan disse karakteristika relaterer til den valgte profil. Vores testcenter giver mulighed for at matche resultaterne et ubegrænset antal gange mod andre kravprofiler for at se den profil, der bedst matches af testtageren. Du kan også vælge, om du vil køre rapporter om forskellige lederegenskaber. Dette er noget, vi altid tilbyder, når vi tester kandidater til lederstillinger.

Logik og intelligenstest

Den logiske analyse inkluderer en logik-, evne- og IQ-test.

Denne test bruges som et supplement til JobMatch Talent til at verificere en persons logiske evner på forskellige måder. Disse inkluderer logisk opfattelse, logisk tænkning, matematisk evne, sprogfærdigheder og evnen til at finde den "centrale tråd" i mere komplekse sammenhænge. Logikanalysen bruges som et væsentligt supplement, når kandidatens problemløsningsevne er vigtig.

Screening Test

JobMatch Screen er løsningen, når du har et stort antal jobansøgninger, der skal screenes og sorteres automatisk efter relevans. Screeningsværktøjet giver dig mulighed for at fokusere på de mest relevante kandidater, øge nøjagtigheden og minimere administrationstiden.

Gruppe Match

Når du starter din opbygning af et eller flere teams eller vil undersøge, hvordan to eller flere mennesker matcher hinanden, kan du oprette en teamrapport baseret på allerede gennemførte tests. Dette giver dig et enkelt og tydeligt billede af, hvordan deres arbejdsmetoder relaterer til hinanden. Alternativt kan du lave en QuickMatch for at matche en jobsøgende med for eksempel hans eller hendes fremtidige leder eller kolleger og derved tage et yderligere skridt i retning af at sikre en god rekruttering.

NV-gennemgåede tests
For at sikre kvaliteten af de test, du bruger, skal du kontrollere, at instrumentet er gennemgået og certificeret af DNV-GL. Tidligere gennemgik STP, som hører under den svenske psykologforening, personlighedsprøver og psykometriske prøver i Sverige. De godkendte eller certificerede dog aldrig testinstrumenter. Norske Veritas, DNV-GL, har overtaget revisionsrollen i dag. En DNV-certificeret test betyder, at testen er blevet undersøgt, godkendt og certificeret af DNV-GL. Her er det også vigtigt at skelne mellem, om en personlighedstest er gennemgået i henhold til de tidligere retningslinjer eller i henhold til de nye, mere krævende EFPA-retningslinjer der blev vedtaget i Sverige i 2015. JobMatch Talent-testen er den første test i Sverige, der er DNV-gennemgået og certificeret under de nye EFPA-retningslinjer.

Vores testværktøjer