E-Commerce

Konsultförmedling

Vi förmedlar exempelvis till följande specialistkompetenser inom E-commerce:

SEO & Adwords – Analys – UX Design – Marketing Automation – In-bound Marketing 

En väl fungerande e-handel är beroende av att alla olika delar samspelar väldigt väl. Med flera noggrant utvalda konsulter och leverantörer med stor kunskap inom sitt specifika område, erbjuder vi dig specialistkompetens inom utveckling av din e-handel på olika plan.